Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Διαφάνεια κειμένου εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας

Πώς να επαναφέρετε την διαφάνεια του κειμένου των εικονιδίων της επιφάνειας εργασίας.